Lý do chọn Trường ĐHAG

10 Lý do chọn Trường Đại học An Giang

Đảm bảo chất lượng

Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Đại học An Giang

Tin tức mới

Các đơn vị chúc tết Trường Đại học An Giang
  • 22/01/2020 09:36

Mừng xuân Canh Tý 2020, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Xuyên và đại diện…

Xem thêm
Thêm 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được nghiệm thu
  • 22/01/2020 08:13

Ngày 17/01, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học.

Xem thêm
Thông báo về việc thay thế các môn khoa học Lý luận chính trị trong các chương trình đào tạo của ngành không chuyên về Lý luận chính trị
  • 20/01/2020 10:01

Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/07/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận…

Xem thêm

Thông tin về Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

57

Đề tài NCKH

1150

Cán bộ - Giảng viên

839

Người học

9636

Lịch công tác

Xem thêm