Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo với các trường đại học trên thế giới, từ ngày 03 đến ngày 07/7/2017, Đoàn công tác của Trường Đại học An Giang (AGU) do PGS, TS. Võ Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc và ký kết hợp tác với hai trường đại học của Thái Lan, cụ thể là Trường Đại học Assumption (ABAC) và Khoa Môi trường và Nghiên cứu tài nguyên, Trường Đại học Mahidol (En-Mahidol).

Tại ABAC, Trường Đại học An Giang ký kết hợp tác 05 năm với các nội dung: [1] Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (1 năm học tại AGU + từ 6 tháng – 1 năm học tại ABAC) và cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (2 năm học tại AGU + 2 năm học tại ABAC) được công nhận bởi Trường Đại học Assumption và Trường Đại học An Giang; [2] Thiết kế chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy, cụ thể giảng viên AGU tham gia giảng dạy trong các chương trình Thạc sĩ hoặc Cử nhân sẽ được thẩm định bởi ABAC; [3] Trao đổi sinh viên thông qua các buổi thực địa hoặc các khóa học hè tại ABAC và AGU (bao gồm đi nghiên cứu thực địa, sử dụng cơ sở học liệu và cơ sở vật chất của cả hai bên); [4] Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy thông qua tổ chức các khóa học ngắn hạn quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế; và [5] Xây dựng đề cương nghiên cứu chung giữa hai đơn vị về lĩnh vực Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Tại En-Mahidol, Trường Đại học An Giang đã ký kết hợp tác 05 năm với các nội dung cụ thể như: [1] Trao đổi cán bộ - giảng viên hoặc sinh viên, học viên cao học năm thứ 2 thông qua các buổi thực địa hoặc các khóa học hè tại En-Mahidol và AGU (bao gồm đi nghiên cứu thực địa và sử dụng các nguồn trang thiết bị có sẵn của thư viện & phòng thí nghiệm,…); [2] Tổ chức các cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực môi trường và nghiên cứu tài nguyên theo chủ đề được lựa chọn qua từng năm; [3] Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ về nghiên cứu về Môi trường và Tài nguyên được công nhận bởi Trường Đại học Mahidol và Trường Đại học An Giang; và [4] nâng cao năng lực nghiên cứu thông qua tổ chức các khóa học ngắn hạn quốc tế như quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng đề cương nghiên cứu chung giữa hai đơn vị về lĩnh vực nghiên cứu môi trường và quản lý tài nguyên. (Chi tiết bản ký kết hợp tác giữa AGU và En-Mahidol có thể xem trên trang web của En-Mahidol theo đường dẫn

(http://www.en.mahidol.ac.th/new/mou/2017_mouCA_AGU.pdf).

Các trường thống nhất trao đổi xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung hợp tác và giao người chịu trách nhiệm chính trong từng hoạt động. Trong tháng 8 và tháng 9 tới đây, Trường Đại học Assumption và Khoa Môi trường và Nghiên cứu tài nguyên, Đại học Mahidol sẽ cử các đoàn sang thảo luận cụ thể về thiết kế chương trình đào tạo, đề cương nghiên cứu chung và kinh phí thực hiện trong từng hoạt động triển khai.

Nguyễn Hữu Trí – Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Images :

Related Post: