Ngày 25/05 vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Chế biến nước giải khát từ thịt và vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana)”.

Đề tài do ThS. Đào Văn Thanh – Bộ môn Công nghệ thực phẩm thực hiện.

ThS. Đào Văn Thanh – chủ nhiệm đề tài nghiên cứu Chế biến nước giải khát từ thịt và vỏ quả măng cụt
ThS. Đào Văn Thanh – chủ nhiệm đề tài nghiên cứu Chế biến nước giải khát từ thịt và vỏ quả măng cụt

 

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

 

Nghiên cứu đã trích ly các hợp chất có tính sinh học từ vỏ quả măng cụt và ứng dụng vào chế biến nước uống. Kết quả nghiên cứu đã tìm được các thông số tối ưu như sau: thời gian chần, nhiệt độ, độ pH, nồng độ của các enzyme trong quá trình thủy phân, tỉ lệ phối chế dịch quả: vỏ quả, nhiệt độ và thời gian thanh trùng để cho ra sản phẩm nước giải khát măng cụt.

 

Quy trình chế biến nước giải khát măng cụt
Quy trình chế biến nước giải khát măng cụt

 

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là 85,28/100 điểm, đạt loại Tốt và Hội đồng thống nhất cho nghiệm thu.

Minh Trí – P.QLKH&ĐTSĐH

Hình ảnh :

Tin liên quan: