Sáng ngày 23/8/2016, tại Hội trường 300A, Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ các đối tượng thụ hưởng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Tham dự Hội nghị có TS Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội Vụ tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang cùng lãnh đạo các Phòng ban, cán bộ giảng viên và gần 300 sinh viên Trường Đại học An Giang.

Tại Hội nghị, TS Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng Đề án và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định. Theo đó, nội dung của Đề án tập trung đánh giá kết quả việc thực hiện thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ từ năm 1997 đến nay làm cơ sở đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ đối tượng này. Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 25 điều, với mục tiêu tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.

Hội nghị lần này nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, giảng viên và sinh viên về nội dung dự thảo Nghị định. Hội nghị đã tiếp thu những đóng góp của đại biểu tham dự về: Căn cứ và tính khả thi khi đề ra chỉ tiêu sẽ có 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được giới thiệu và tuyển dụng đến năm 2020, biên chế và chính sách cụ thể đối với từng đối tượng thu hút, quy trình tổ chức thực hiện chính sách... Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách trước khi tham mưu trình Chính phủ ban hành.

Được biết, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ có một bộ phận chuyên trách đảm nhận nhiệm vụ thu hút, tạo nguồn cán bộ; đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình thu hút, tạo nguồn cán bộ; đồng thời sẽ có kênh thông tin về chính sách thu hút, tạo nguồn để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin tuyển dụng.

Huỳnh Thị Cam - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: