Sáng ngày 11/4/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030 - Kết quả dự báo".

Hội thảo nhằm thu thập ý kiến các chuyên gia, cán bộ quản  lý và cán bộ chuyên môn các sở, ngành, viện, trường về kết quả dự báo của đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030" sau gần 02 năm thực hiện.

Tham dự hội thảo có TS. Trương Công Thanh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục mầm non và phổ thông (Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), Ths. Lê Minh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, cán bộ, giảng viên Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn và nhóm nghiên cứu đề tài.

Tại hội thảo, Ths. Trần Thị Kim Liên, chủ nhiệm đề tài, đã báo cáo tóm tắt kết quả phần nghiên cứu thực trạng, TS. Trần Thị Hồng (Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) trình bày kết quả dự báo xu hướng giáo viên phổ thông và dạy nghề. Các chuyên gia và đại biểu đã trao đổi, góp ý với chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phương pháp và số liệu dự báo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo, bổ sung dự báo nhu cầu về chất lượng giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang...

Trên cơ sở các góp ý của các chuyên gia và đại biểu tham dự Hội thảo, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu sẽ có những bổ sung, hoàn thiện kết quả dự báo đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

Ngọc Hà

Hình ảnh :

Tin liên quan: