Sáng ngày 27/02/2017,  Nhóm nghiên cứu thuộc Bộ môn Phát triển Nông thôn - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn - Trường Đại học An Giang đã phối hợp với UBND huyện An Phú tổ chức Hội thảo "Sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thay đổi phù sa và biến đổi khí hậu ở An Giang" kết hợp với hội thảo đầu bờ giới thiệu mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn, trong khuôn khổ của dự án "Tác động của việc giảm dinh dưỡng và lượng phù sa đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế ở ở An Giang" do Oxfam tài trợ.

Hội thảo nhằm: (1) Chia sẻ kết quả nghiên cứu về tác động của việc giảm phù sa đến các mô hình sản xuất hiện có tại 3 vùng sinh thái khác nhau (An Phú, Thoại Sơn và Chợ Mới) của tỉnh An Giang; (2) Tổng kết mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn để ứng phó với tác động của việc giảm phù sa tại xã Vĩnh Lộc - huyện An Phú; và (3) thảo luận đề xuất hướng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại địa phương.

Đến tham dự Hội thảo, có sự hiện diện của đại diện huyện An Phú (Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân); đại diện của UBND các xã và các nông dân điển hình ở 3 huyện Thoại Sơn, Chợ Mới và An Phú.

Tại hội thảo, các vấn đề nổi bật được thảo luận: Thứ 1, hiện nay tác động của việc giảm phù sa đến sản xuất nông nghiệp (trên lúa, cây ăn trái và rau màu) ngày càng báo động, thông qua chi phí đầu tư vào phân bón và thuốc hóa học ngày càng tăng; Thứ 2, mở rộng mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn, hiểu được nguyên lý của vòng đời sâu bệnh để sử dụng phân, thuốc hợp lý theo 4 đúng để ứng phó với tình hình trên; Thứ 3, ngoài mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn, nông dân cũng đề xuất việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (chuyển lúa 3 vụ sang lập vườn, hoặc mô hình luân canh 2 lúa - 1 màu, 1 lúa - 1 tôm) hoặc giảm số vụ/năm nhằm phục hồi/thích ứng trong điều kiện suy giảm phù sa trên đồng ruộng như hiện nay.

Hội thảo giúp nông dân xác định rõ những tác động của việc giảm phù sa bởi nhiều yếu tố đến từng mô hình sản xuất cụ thể hiện có tại địa phương. Đồng thời, đây là cơ hội để các bên chia sẻ ý kiến, cùng nhau thảo luận nhằm đi đến thống nhất lộ trình sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững  nhằm giảm thiểu rủi ro bởi ảnh hưởng của việc giảm phù sa đồng thời nâng cao chất lượng nông sản hơn.

Đại diện nhóm nghiên cứu

Ths. Trương Ngọc Thúy

Hình ảnh :

Tin liên quan: