Ngày 15/10/2016, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo năm học 2015-2016.

PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng và ThS. Lê Quốc Cường - Phó Hiệu trưởng đã chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các cán bộ quản lý từ cấp tổ, bộ môn và đại diện sinh viên các lớp đang theo học tại Trường.

ThS. Trương Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo năm học 2015-2016. Trong 6 năm qua, hoạt động này đã từng bước đi vào nề nếp, giúp Trường sắp xếp lại công tác quản lý cũng như các giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình để nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học 2016-2017, Nhà trường sẽ triển khai thêm nội dung lấy ý kiến của giảng viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh nội dung bộ câu hỏi lấy kiến như: Cần làm rõ nội hàm các câu hỏi, cần có sự thống nhất về ngôn từ và nên thiết kế thêm các câu hỏi đặc thù cho từng Khoa, quan tâm các câu hỏi để người học đánh giá về công tác hỗ trợ đào tạo của cán bộ các phòng, ban có liên quan. Các đại biểu sinh viên nêu ý kiến về một số tồn tại như: Một bộ phận sinh viên chưa ý thức được ý nghĩa và mục đích của hoạt động lấy ý kiến cũng như chưa nắm rõ nội dung của một số câu hỏi, nên việc đánh giá chưa được thực hiện nghiêm túc và chính xác, dẫn đến kết quả đánh giá chưa thật sự khách quan. Các đại biểu cũng góp ý kiến về cách công khai kết quả đánh giá, kế hoạch hỗ trợ các giảng viên chưa được người học đánh giá cao, các giải pháp để nâng cao nhận thức của người học về mục đích và ý nghĩa của công tác lấy ý kiến hồi từ người học.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các tiêu chuẩn quốc tế như AUN,  do đó, cán bộ, giảng viên, sinh viên cần thực hiện một cách nghiêm túc. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong sinh viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học để kết quả đánh giá ngày càng có giá trị thực tiễn. Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học nhằm giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy; tuy nhiên, để phát huy ý nghĩa của hoạt động, kết quả đánh giá cần đưa vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức của Trường. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị chuyên môn cần tiếp tục hoàn chỉnh Bộ câu hỏi cho phù hợp với quy định chung và tình hình của Trường như: Bổ sung một số nội dung đánh giá cán bộ, phòng ban trong quá trình hỗ trợ học tập của sinh viên, các khoa nghiên cứu và bổ sung nội dung đánh giá đặc thù cho các ngành đào tạo...

Hồng Loan - TV
(Ảnh: Anh Thư - TV)

Hình ảnh :

Tin liên quan: