Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH “Định danh và bước đầu thu thập nấm cổ Linh chi tại An Giang”

  • 23/04/2018 16:07

Chiều ngày 20/04/2018, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên c...

Xem tiếp

Nhóm tác giả của đề tài

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH “Khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật phòng trừ một số loài sâu hại chính trên lúa và rau màu”

  • 23/04/2018 16:01

Chiều ngày 20/04/2018, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên c...

Xem tiếp

Báo cáo viên – PGS, TS. Võ Lâm

Buổi báo cáo chuyên đề “Ứng dụng điện thoại thông minh với công cụ mã nguồn mở ODK (Open Data Kit) trong nghiên cứu điều tra và giám sát”

  • 19/04/2018 15:58

Nhận thấy tầm quan trọng của việc sử dụng bộ công cụ mã nguồn mở ODK trên điện thoại thông minh (smartphone) cho các nghiên cứu điều tra và giám sát, ...

Xem tiếp

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp. bằng phương pháp lên men"

  • 09/04/2018 09:51

Sáng ngày 05/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Sản xuất nước tương từ nấm bào...

Xem tiếp

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Duy Tân

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu chế biến trà hòa tan từ dịch trích cây Thuốc Dòi bằng công nghệ sấy phun”

  • 09/04/2018 09:43

Sáng ngày 05/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu chế biến trà hòa ta...

Xem tiếp

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lượng nước và tăng trưởng cá Lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn”

  • 02/04/2018 17:36

Ngày 28/03/2018, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chấ...

Xem tiếp

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Võ Thị Xuân Tuyền

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượng Curcumin của 16 mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma zedoaria Rosc.) trồng trong điều kiện tại An Giang”

  • 02/04/2018 17:22

Ngày 28/03/2018, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượn...

Xem tiếp