Ngày 5/8/2017, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về "Chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học ngành Công nghệ thực phẩm".

Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực vừa có kiến thức chuyên môn tốt, vừa có năng lực tiếng Anh và kỹ năng làm việc tốt ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, Trường Đại học An Giang đã và đang triển khai xây dựng các chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao; ngành Công nghệ Thực phẩm là một trong ba ngành được Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên tiến hành xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ môn Công nghệ Thực phẩm các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Cửu Long, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học An Giang, đại diện một số cơ quan, ban ngành trong Tỉnh, doanh nghiệp và cựu sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm của Trường Đại học An Giang.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình đào tạo. Theo quý đại biểu, chương trình đào tạo cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội, tổ soạn thảo cần phân bổ lại số tín chỉ ở một số học phần, tăng số tín chỉ tiếng Anh chuyên ngành để sinh viên tiếp cận quốc tế, tăng số tín chỉ thực hành các môn liên quan đến công nghệ, các dây chuyền nhà máy sản xuất của doanh nghiệp...

Hà Thành - Khoa NN&TNTN

Hình ảnh :

Tin liên quan: