Sáng ngày 11/7/2017, Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học An Giang đã họp đánh giá nội bộ cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Hội đồng và Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá.

Buổi họp nhằm lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi gửi cho đơn vị thẩm định.

ThS. Trương Thanh Hải - Phó Trưởng Ban thư ký cho biết, hoạt động tự đánh giá đã được Trường Đại học An Giang thực hiện từ năm 2009 và đã được cập nhật 2 lần vào năm 2012 và năm 2015. Trong năm 2017, Nhà trường sẽ được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá ngoài chất lượng giáo dục.

Báo cáo tự đánh giá của Trường gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí, cụ thể là các tiêu chuẩn: Sứ mệnh và mục tiêu của Trường; Công tác tổ chức và quản lý; Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo; Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; Người học; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế; Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác; Công tác tài chính và quản lý tài chính.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tự đánh giá Trường đã có nhiều ý kiến đóng góp cho bản báo cáo, chủ yếu là về cách diễn đạt, cách sử dụng các số liệu minh chứng, hình thức trình bày và giải thích rõ hơn một số mô tả trong báo cáo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS,TS.Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khẳng định việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng là nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục. Chủ tịch Hội đồng đã gợi mở một số hướng giải quyết cho những thắc mắc được nêu ra tại cuộc họp. Từ nay đến ngày 19/7/2017, các tổ chuyên môn phải hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng, sau đó gửi hồ sơ hoàn chỉnh cho đơn vị đánh giá ngoài thẩm định; Hiệu trưởng yêu cầu các thành viên Hội đồng nỗ lực làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần để công tác đánh giá ngoài thành công, nhằm khẳng định chất lượng giáo dục của Trường Đại học An Giang.

Anh Thư - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: