Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm học 2017-2018 theo trình độ đào tạo và theo nhóm ngành như sau:

1.1. Đại học ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 317.000đ/tín chỉ;

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1284-DOC062017.pdf 52.905

Tin liên quan: