Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;
Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành sau:
1. Chuyên ngành tuyển sinh:
1.1. Quản lý tài nguyên và Môi trường;
1.2. Khoa học máy tính;
1.3. Khoa học môi trường.
=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 167-TB-DHAG-v-v-phoi-hop-voi-Truong-Dai-hoc-khoa-hoc-Dai-hoc-Hue-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2016.pdf 980.070

Tin liên quan: