Thông báo kết quả xét tuyển ĐH; CĐSP hệ chính quy (Đợt 6) và hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

  • 25/09/2019 17:00

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang. Mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo thu học phí chính quy Học kỳ I năm học 2019-2020

  • 20/09/2019 13:54

Căn cứ quyết định số 1174/QĐ-ĐHAG ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc quy định mức thu học phí chính quy năm học 2019-2020. Mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về kết quả xét tuyển cao đẳng nghề hệ chính quy (đợt 3), hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

  • 19/09/2019 17:08

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang. Mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học và cao đẳng sư phạm hệ chính quy

  • 16/09/2019 17:12

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang và tình hình t...

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; cao đẳng sư phạm hệ chính quy (đợt 5) và hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

  • 05/09/2019 17:10

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang; Chi tiết, mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học và cao đẳng sư phạm hệ chính quy

  • 05/09/2019 10:35

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang và tình hình t...

Xem tiếp

Thông báo Hội thảo tập huấn “P-values trong kiểm định giả thuyết & hồi quy tuyến tính hiện đại” (P-values in hypothesis testing & modern linear regression)

  • 28/08/2019 17:25

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các Viện, Trường hay các tổ chức khác liên quan đến lĩ...

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; cao đẳng sư phạm hệ chính quy (đợt 2) và hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học (Phương thức sử dụng kết quả học tập THPT và kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM)

  • 24/08/2019 07:40

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang; chi tiết, mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển cao đẳng nghề hệ chính quy đợt 2 và nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung (đợt 3)

  • 24/08/2019 07:30

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang; chi tiết, mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; cao đẳng sư phạm hệ chính quy (đợt 4) và hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học (Phương thức sử dụng điểm thi THPT quốc gia 2019)

  • 23/08/2019 10:08

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang;

Xem tiếp