Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học và cao đẳng sư phạm hệ chính quy

  • 05/09/2019 10:35

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang và tình hình t...

Xem tiếp

Thông báo Hội thảo tập huấn “P-values trong kiểm định giả thuyết & hồi quy tuyến tính hiện đại” (P-values in hypothesis testing & modern linear regression)

  • 28/08/2019 17:25

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các Viện, Trường hay các tổ chức khác liên quan đến lĩ...

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; cao đẳng sư phạm hệ chính quy (đợt 2) và hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học (Phương thức sử dụng kết quả học tập THPT và kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM)

  • 24/08/2019 07:40

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang; chi tiết, mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển cao đẳng nghề hệ chính quy đợt 2 và nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung (đợt 3)

  • 24/08/2019 07:30

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang; chi tiết, mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; cao đẳng sư phạm hệ chính quy (đợt 4) và hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học (Phương thức sử dụng điểm thi THPT quốc gia 2019)

  • 23/08/2019 10:08

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang;

Xem tiếp

Thông báo về việc đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao Năm học 2019 - 2020

  • 16/08/2019 17:05

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-ĐHAG ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định sử dụng Thư viện”,

Xem tiếp

Thông báo về việc xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học ĐH, CĐSP hệ chính quy (Đợt 2 - theo phương thức sử dụng điểm thi THPT quốc gia năm 2019)

  • 15/08/2019 20:31

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 2 (Phương thức sử dụng diểm thi THPT quốc gia năm 2019)

  • 08/08/2019 20:25

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang;

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy và cao đẳng sư phạm hệ chính quy đối với phương thức sử dụng điểm thi THPT QG năm 2019 (đợt 4)

  • 08/08/2019 20:18

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang và tình hình t...

Xem tiếp

Thông báo về việc điều chỉnh mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm hệ chính quy đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

  • 02/08/2019 16:58

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang;

Xem tiếp