Ngày 19/3 sắp tới, tại phòng Dự án TRIG, Trường Đại học An Giang sẽ tổ chức Lễ công bố và nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Đại học Quốc gia TP.HCM cấp. Trường là một trong những đơn vị đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đăng ký đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn.

Quá trình kiểm định chất lượng được Trường thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, tháng 7 và tháng 8/2017, Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học An Giang đã họp đánh giá nội bộ và gửi báo cáo tự đánh giá cho Trung tâm KĐCLGD góp ý.

Sau khi thẩm định hồ sơ, ngày 1/9/2017, Trung tâm KĐCLGD đã ra quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài tại Trường ĐHAG. Sau khảo sát sơ bộ, từ ngày 17 đến 21/10/2017, Trung tâm KĐCLGD (ĐHQG TP.HCM) đã tiến hành đánh giá chính thức chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học An Giang. Công tác đánh giá dựa trên 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí, gồm các nội dung: Sứ mạng và mục tiêu; Tổ chức và quản lý; Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo; Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên; Người học; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; Hợp tác quốc tế; Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác; Tài chính và quản lý tài chính. Kết quả, theo Đoàn đánh giá ngoài, chất lượng cấp cơ sở giáo dục của Trường ĐH An Giang đã đạt 80.33% các tiêu chí. Kết quả này cũng đã được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của ĐHQG TP.HCM nhất trí thông qua tại cuộc họp vào ngày 31/1/2018 với 11/11 phiếu đồng ý.

Ngày 12/2/2018, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD về việc công nhận và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học An Giang.

Những năm qua, Nhà trường luôn quan tâm và đặt công tác kiểm định chất lượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp Trường không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Trường đã ban hành Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2022 và sẽ tiếp tục hoàn thiện định hướng Chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Anh Thư - TV (tổng hợp)

Hình ảnh :

Tin liên quan: