Ngày 31/3/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét  duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý đảng viên Trường Đại học An Giang” do ThS. Huỳnh Phước Hải, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin là chủ nhiệm; ThS. Lê Quốc Cường, Phó Hiệu Trưởng; ThS. Phan Minh Trí, Phó trưởng phòng Tổ chức Chính trị và ThS. Lê Thị Minh Nguyệt, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin là thành viên.

ThS. Huỳnh Phước Hải báo cáo đề cương nghiên cứu trước Hội đồng

 

ThS. Huỳnh Phước Hải báo cáo đề cương nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ Văn phòng Đảng ủy quản lý hồ sơ và tra cứu thông tin đảng viên nhanh chóng và chính xác.

Đề tài được Hội đồng đánh giá cao về giá trị khoa học và giá trị thực tế vì công tác quản lý, lưu trữ và báo cáo về Đảng ủy cấp trên hiện đang gặp nhiều khó khăn, do đó, đề tài sẽ giúp Văn phòng Đảng ủy lưu trữ và tra cứu thông tin đảng viên, kịp thời thực hiện báo cáo về Đảng ủy cấp trên đồng thời có thể giúp cho công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động của tổ chức đảng được thuận tiện và nhanh chóng. Nếu đề tài được ứng dụng thành công ở Trường thì có thể thương mại hóa sản phẩm cho các đơn vị khác.

Hội đồng đã yêu cầu tác giả chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung như sau: Viết ngắn gọn và làm nổi bật tính cần thiết của đề tài; tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước cần nêu những ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu trước; mục tiêu, nội dung nên viết ngắn gọn và cụ thể; bổ sung các văn bản qui định về quản lý đảng viên; phần mềm nên tạo sự gắn kết giữa công tác quản lý nhân sự và công tác quản lý đảng viên. Kết quả đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 84,86/100 điểm, được triển khai thực hiện sau khi đã hoàn chỉnh đề cương theo các góp ý của Hội đồng.

Á Đông

Hình ảnh :

Tin liên quan: