Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3403
Title: Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Authors: Nghị, Đoàn Thanh
Vi, Nguyễn Minh
Keywords: Quản lý cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Công nghệ thông tin
Database management
Databases
Information technology
Issue Date: 2021
Abstract: Giáo trình gồm 5 chương: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tổ chức lưu trữ dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn, điều khiển truy xuất đồng thời, an toàn và khôi phục dữ liệu
Description: Tài liệu giảng dạy được thẩm định
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3403
Appears in Collections:[GT] Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Thanh Nghi.GT00419.cap do 4. File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn6.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.