Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3491
Title: Báo cáo Khảo sát, lập bản đồ đất đánh gia và phân vùng thích nghi đất đai huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang
Authors: Tiễn, Phạm Duy
Anh, Võ Tòng
Nhã, Dương Văn
Quang, Phạm Văn
Đức, Huỳnh Ngọc
Phú, Phạm Xuân
Duyên, Phan Ngọc
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3491
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao Cao THOAI SON.pdf
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.