Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3577
Nhan đề: Vật lý đại cương A1 - tập 2
Tác giả: Dũng, Vũ Tiến
Từ khoá: Vật lý đại cương
Năm xuất bản: 19-thá-2002
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3577
Bộ sưu tập: [GT] Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vat Ly Dai Cuong A1, T2 - Vu Tien Dung.pdf
  Restricted Access
874.46 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.