Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3672
Title: Lịch sử văn minh thế giới
Authors: Trung, Đoàn
Keywords: Văn minh
Lịch sử văn minh
Văn minh thế giới
Thế giới
Issue Date: 11-Feb-2009
Abstract: Giáo trình gồm có 8 chương như Văn minh Bắc Phi và Tây Á, Văn minh Ấn Độ, Văn minh Trung Quốc, Văn minh Hy Lạp cổ đại, Văn minh La Mã cổ đại, Văn minh Tây Âu thời trung đại, Sự xuất hiện văm minh Công nghiệp và Văn minh Thế giới thế kỷ XX. Trong nội dung mỗi chương, đề cập tới cơ sở hình thành mỗi nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế, phân hóa xã hội, sơ lược sự thành lập và cấu trúc nhà nước, triết học, tư tưởng, những thành tựu về khoa học - kĩ thuật và văn học nghệ thuật.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3672
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lich Su Van Minh The Gioi - Doan Trung.pdf
  Restricted Access
403.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.