Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3678
Title: Phương pháp dạy học vật lý
Authors: Thể, Trần
Keywords: Vật lý học
Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2-Jun-2009
Abstract: Học phần gồm 7 chương: giới thiệu về lý luận chung của phương pháp dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông trình bày các nội dung cơ bản về mặt lý luận: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lý luận dạy học, nhiệm vụ và phương pháp dạy học nói chung, nhiệm vụ dạy học và phương pháp dạy học vật lý, kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý, tổ chức dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3678
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong phap day hoc vat ly.pdf
  Restricted Access
600.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.