Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3681
Title: Vật lý đại cương A1. Tập 1
Authors: Thể, Trần
Keywords: Vật lý học
Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2002
Abstract: Gồm 8 chương. Chương I. Động học: sự chuyển động của vật hệ quy chiếu, vận tốc-gia tốc, một vài chuyển động đơn giản; Chương II. Động lực học: Các định luật Newton, các định lý về xung lượng, Mômen xung lượng động năng và cơ năng; Chương III. Cơ học chất điểm-vật rắn; Chương IV. Trường lực thế và trường hấp dẫn; Chương V. Cơ học chất lưu; Chương VI. Giao động sóng cơ; Chương VII. Nhiệt động lực học; Chương VIII. Trạng thái lỏng và biến đổi pha
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3681
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vat ly dai cuong A1.pdf
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.