Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3681
Nhan đề: Vật lý đại cương A1. Tập 1
Tác giả: Thể, Trần
Từ khoá: Vật lý học
Học hỏi và giảng dạy
Năm xuất bản: 2002
Tóm tắt: Gồm 8 chương. Chương I. Động học: sự chuyển động của vật hệ quy chiếu, vận tốc-gia tốc, một vài chuyển động đơn giản; Chương II. Động lực học: Các định luật Newton, các định lý về xung lượng, Mômen xung lượng động năng và cơ năng; Chương III. Cơ học chất điểm-vật rắn; Chương IV. Trường lực thế và trường hấp dẫn; Chương V. Cơ học chất lưu; Chương VI. Giao động sóng cơ; Chương VII. Nhiệt động lực học; Chương VIII. Trạng thái lỏng và biến đổi pha
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3681
Bộ sưu tập: [GT] Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vat ly dai cuong A1.pdf
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.