Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3681
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThể, Trầnvi
dc.date.accessioned2021-11-04T03:32:12Z-
dc.date.available2021-11-04T03:32:12Z-
dc.date.issued2002 05-19T03:04:19Z
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3681-
dc.description.abstractGồm 8 chương. Chương I. Động học: sự chuyển động của vật hệ quy chiếu, vận tốc-gia tốc, một vài chuyển động đơn giản; Chương II. Động lực học: Các định luật Newton, các định lý về xung lượng, Mômen xung lượng động năng và cơ năng; Chương III. Cơ học chất điểm-vật rắn; Chương IV. Trường lực thế và trường hấp dẫn; Chương V. Cơ học chất lưu; Chương VI. Giao động sóng cơ; Chương VII. Nhiệt động lực học; Chương VIII. Trạng thái lỏng và biến đổi phavi
dc.subjectVật lý họcvi
dc.subjectHọc hỏi và giảng dạyvi
dc.titleVật lý đại cương A1. Tập 1vi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vat ly dai cuong A1.pdf
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.