Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3692
Title: Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thông
Authors: Thể, Trần
Keywords: Phương pháp dạy học
Kỹ thuật công nghiệp
Phổ thông
Issue Date: 11-Feb-2009
Abstract: Là phương pháp dạy học trong đó giáo viên sử dụng phương tiện trực quan nhằm giúp học sinh trực tiếp tri giác, cảm giác tài liệu mới, trên cơ sở đó nắm được bản chất đối tượng kỹ thuật
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3692
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong Phap Day Hoc Ky Thuat Cong Nghiep.pdf
  Restricted Access
552.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.