Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3693
Nhan đề: Giáo trình vật lý đại cương A2
Tác giả: Thể, Trần
Từ khoá: Vật lý đại cương a2
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3693
Bộ sưu tập: [GT] Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vat Ly Dai Cuong A2 - Tran The.pdf
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.