Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5121
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất tạo liên kết đến cấu trúc sản phẩm chả cá tra bổ sung bột trứng
Authors: Ba, Phan Thu
Keywords: Cá tra
Cá da trơn
Chất tạo liên kết
Chất phụ gia
Chế biến thủy sản
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Pangasiidae
Catfishes
Stabilizing agents
Food additives
Fishery processing
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nội dung nghiên cứu: Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu cá tra và mỡ heo đến giá trị cảm quan của sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng bột lòng đỏ trứng đến chất lượng sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng Gelatin và carrageenan đến cấu trúc của sản phẩm; Kiểm tra chỉ tiêu thành phẩm
Description: Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5121
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thu Ba. SVLV001195.pdf
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.