Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5252
Title: Biện pháp hướng dẫn đọc hiểu tác phẩm "Lão Hạc" của Nam Cao ở trường CĐSP và THCS
Authors: Chương, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên
Keywords: Ngữ văn
Văn học
Nghiên cứu văn học
Lão Hạc
Phương pháp dạy học văn
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Sư phạm Hà Nội
Abstract: Luận văn từ việc nghiên cứu nắm vững lý thuyết về vấn đề đọc hiểu nhằm vào việc xây dựng một số luận điểm về biện pháp hướng dẫn đọc hiểu tác phẩm"Lão Hạc" của Nam Cao cho SV Ngữ văn ở trường CĐSP đồng thời mang tính khả thi sát hợp với thực tiễn dạy học tác phẩm "Lão Hạc" cũng như những tác phẩm khác theo phương pháp dạy học đọc hiểu TPVC ỏ trường THCS trong tình hình đổi mới hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5252
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Ltsnthchuong.LV00398. cap do 1.File.pdf
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.