Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5256
Title: Xây dựng hệ thống dự báo tình hình dịch bệnh hại lúa
Authors: Nghị, Đoàn Thanh
Keywords: Nông nghiệp
Ứng dụng tin học
Hệ thống thông tin địa lý
Mạng Nơron
Mạng nơron nhân tạo
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Khoa học Tự nhiên
Abstract: Trình bày: Mạng Nơron nhân tạo (ANN); Thuật giải di truyền; Hệ thống thông tin địa lý Gis (Geographic Ingormation System); Mạng Nơron và thuật giải di truyền; Ứng dụng mô hình mạng Nơron - Thuật giải di truyền vào vấn đề dự báo tình hình dịch bệnh hại lúa
Description: Luận văn Thạc sĩ Tin học
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5256
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanthanhNghi.LV00388.Cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.