Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5256
Nhan đề: Xây dựng hệ thống dự báo tình hình dịch bệnh hại lúa
Tác giả: Nghị, Đoàn Thanh
Từ khoá: Nông nghiệp
Ứng dụng tin học
Hệ thống thông tin địa lý
Mạng Nơron
Mạng nơron nhân tạo
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Tự nhiên
Tóm tắt: Trình bày: Mạng Nơron nhân tạo (ANN); Thuật giải di truyền; Hệ thống thông tin địa lý Gis (Geographic Ingormation System); Mạng Nơron và thuật giải di truyền; Ứng dụng mô hình mạng Nơron - Thuật giải di truyền vào vấn đề dự báo tình hình dịch bệnh hại lúa
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Tin học
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5256
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DoanthanhNghi.LV00388.Cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.16 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.