Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5341
Title: Khảo sát hoạt động khai thác đá và chất lượng các nguồn nước vùng lân cận tại Tri Tôn - Tịnh Biên tỉnh An Giang 
Authors: Năng, Lê Tài
Keywords: Khoa học môi trường
Bảo vệ môi trường
Environmental sciences
Environmental protection
Nguồn nước
Quản lí môi trường
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu hoạt động khai thác đá và tác động của việc khai thác đá đến môi trường không khí, đất, nước. Tìm hiểu chất lượng các nguồn nước mặt, nước ngầm tại các khu vực khảo sát vào tháng 4 và tháng 10 năm 2000. Phân tích các kết quả khảo sát,; nước, không khí đồng thời nêu lên kiến nghị, biện pháp khắc phục
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh vật học và Môi trường
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5341
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Tai Nang. LV00030. file.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn14.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.