Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5341
Nhan đề: Khảo sát hoạt động khai thác đá và chất lượng các nguồn nước vùng lân cận tại Tri Tôn - Tịnh Biên tỉnh An Giang 
Tác giả: Năng, Lê Tài
Từ khoá: Khoa học môi trường
Bảo vệ môi trường
Environmental sciences
Environmental protection
Nguồn nước
Quản lí môi trường
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tìm hiểu hoạt động khai thác đá và tác động của việc khai thác đá đến môi trường không khí, đất, nước. Tìm hiểu chất lượng các nguồn nước mặt, nước ngầm tại các khu vực khảo sát vào tháng 4 và tháng 10 năm 2000. Phân tích các kết quả khảo sát,; nước, không khí đồng thời nêu lên kiến nghị, biện pháp khắc phục
Mô tả: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh vật học và Môi trường
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5341
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le Tai Nang. LV00030. file.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn14.72 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.