Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5343
Title: Điều tra tình hình ngoại ký sinh trên chó tại huyện Thốt Nốt và thử hiệu lực một số thuốc tẩy trừ
Authors: Nhã, Trương Thanh
Keywords: Động vật nuôi
Bệnh
Chó
Kí sinh trùng
Kí sinh trùng thú y
Kí sinh trùng
Thú y
Chăn nuôi
Domestic animals
Diseases
Dogs
Parasites
Veterinary parasitology
Parasites
Veterinary medicine
Animal culture
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định tình hình nhiễm ngoại ký sinh trên chó nuôi tại huyện Thốt Nốt; Xác định thành phần loài ngoại ký sinh trên chó, trên từng lứa tuổi, giới tính; Thử hiệu lực một số loại thuốc điều trị ngoại ký sinh trên chó
Description: Luận án Thạc sĩ Khoa học Nông học nghiệp ngành Thú Y
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5343
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Truong thanhNha.LV00420.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn14.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.