Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5351
Title: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm khắc phục tình trạng bỏ học ở một số trường tiểu học vùng sâu tỉnh An Giang
Authors: Sơn, Lê
Huy, La Hồng
Keywords: Quản lý giáo dục
Bỏ học
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 1998
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nêu lên được tình trạng bỏ học của học sinh tiểu học ở các trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các huyện Châu Phú, Châu Thành và Thoại Sơn
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5351
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV00031.LaHong Huy.Cap do 4.File scan.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn20.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.