Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5351
Nhan đề: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm khắc phục tình trạng bỏ học ở một số trường tiểu học vùng sâu tỉnh An Giang
Tác giả: Sơn, Lê
Huy, La Hồng
Từ khoá: Quản lý giáo dục
Bỏ học
Giáo dục tiểu học
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nêu lên được tình trạng bỏ học của học sinh tiểu học ở các trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các huyện Châu Phú, Châu Thành và Thoại Sơn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5351
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV00031.LaHong Huy.Cap do 4.File scan.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn20.98 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.