Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5354
Nhan đề: Bước đầu nghiên cứu trình độ tập luyện của vận động viên bóng đá U18, U21 và đội tuyển An Giang sau một năm tập luyện
Tác giả: Danh, Văng Công
Từ khoá: Bóng đá
Vận động viên
Giáo dục thể chất
Thể lực
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Đại học Thể dục thể thao II
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5354
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV.Van Cong Danh.LV.cap do 4 (4.6.19).pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn46.65 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.