Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5363
Title: Nghiên cứu xúc tác quang hóa TiO2 để phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ
Authors: Tân, Phạm Phát
Keywords: Quang hóa học
Hóa học hữu cơ
Hóa học
Photochemistry
Chemistry, Organic
Chemistry
TiO2
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: So sánh hoạt tính quang xúc tác của các màng TiO2 được chế tạo theo các phương pháp khác nhau cố định trên đế kính thủy tinh nhằm lựa chọn màng xúc tác TiO2 có hiệu quả cao và nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện phản ứng đến hoạt tính xúc tác với mô hình phản ứng phân hủy phenol và thuốc nhuộm trong nước
Description: Luận văn Thạc sĩ Hóa học ngành Hóa Lý
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5363
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Pphat Tan.LV00423.cap do 1.File.pdf
  Restricted Access
13.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.