Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5465
Title: Thực Trạng Và Giải Pháp Về Công Tác Hướng Nghiệp Ở Một Số Trường THPT Tỉnh An Giang.
Authors: Huy, La Hồng
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Hướng nghiệp
Trung học phổ thông
An Giang
Issue Date: 24-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu quá trình quản lí, kế hoạch tổ chức hoạt động công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Giải pháp mới cho công tác hướng nghiệp chủ yếu đối với nhà trường và hiệu trưởng trường trung học phổ thông.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5465
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH.La Hong Huy.congtachuongnghiep.pdf
  Restricted Access
431.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.