Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5472
Title: Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Lớp 7 Ở Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Theo Chương Trình Và Sách Giáo Khoa Mới Ở An Giang.
Authors: Bi, Thái Thị
Keywords: Phương pháp giáo dục
Hoạt động ngoài giờ
Lớp 7
Trung học cơ sở
An Giang
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2004
Abstract: Đề tài nghiên cứu các nội dung: khả năng tiếp cận chương trình vào sách giáo khoa mới bộ môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của giáo viên An Giang; việc đổi mới phương pháp hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 7 theo hướng phát huy tích cực của học sinh lớp 7 ở An Giang; đề xuất các biện pháp cơ bản trong bồi dưỡng thay sách giáo khoa và bồi dưỡng thường xuyên.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5472
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00027.Thai Thi Bi.pdf
  Restricted Access
785.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.