Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5483
Title: Khảo Sát Thực Trạng Của Việc Giảng Dạy Chương Trình Vật Lý Lớp 6, 7 Ở Tỉnh An Giang.
Authors: Thể, Trần
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Vật lý lớp 6
Vật lý lớp 7
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu những tương tác giữa nội dung và phương pháp, giữa thầy và trò, giữa nhà giáo và nhà quản lý, giữa nhà trường và địa phương, xoay quanh chương trình và sách giáo khoa mới ban hành.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5483
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thuctrangvagiaiphapnangcaohieuquagiangday.pdf
  Restricted Access
538.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.