Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5527
Title: Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn tuyển sinh năng khiếu hệ cao đẳng chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học An Giang
Authors: Hùng, Trần Ngọc
Keywords: Giáo dục thể chất
Tuyển sinh
Tiêu chuẩn
Năng khiếu
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu xây dựng nội dung tuyển sinh năng khiếu cho hệ cao đẳng chuyên ngành giáo dục thể chất ở trường Đại học An Giang; Lập thang điểm tuyển sinh năng khiếu cho hệ cao đẳng chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5527
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ngoc Hung.NCKH00210. cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.