Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5576
Title: Ứng dụng một số bài tập nâng cao thành tích sút bóng bằng mu chính diện bàn chân cho nam sinh viên hệ không chuyên giáo dục thể chất Trường Đại học An Giang trong giờ học môn bóng đá tự chọn
Authors: Danh, Văng Công
Keywords: Bóng đá
Huấn luyện
Giáo dục thể chất
Football
Coaching
Physical education and training
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nâng cao thành tích sút bóng bằng mu chính diện bàn chân cho nam sinh viên hệ không chuyên GDTC trong giờ học môn bóng đá tự chọn trường Đại học An Giang; Ứng dụng thực nghiệm các bài tập đã được lựa chọn; Đánh giá hiệu quả của bài tập đã lựa chọn
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp đơn vị)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5576
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH.VangCongDanh.NCKH00326.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.