Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5726
Nhan đề: Dạy học môn Lịch sử theo chương trình và sách giáo khoa lớp 6 mới theo đúng định hướng đổi mới PP dạy học
Tác giả: Trung, Đoàn
Từ khoá: Lịch sử
Phương pháp giảng dạy
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5726
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00018.Doan Trung.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn12.29 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.