Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5727
Nhan đề: Khó khăn trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn toán lớp 6; 7 ở các trường Trung học cơ sở vùng sâu tỉnh An Giang
Tác giả: Sâm, Nguyễn Thọ
Từ khoá: Toán học
Phương pháp dạy học
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5727
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00017.Nguyen Tho Sam.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn8.33 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.