Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5731
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp để phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh THCS trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Tác giả: Bi, Thái Thị
Từ khoá: Hoạt động giáo dục
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5731
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00019.Thai Thi Bi.Cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn21.12 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.