Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5732
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS tỉnh An Giang
Tác giả: Bi, Thái Thị
Từ khoá: Tổ chức hoạt động giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5732
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00015.Thai Thi Bi.cap do 4.File .pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn14.17 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.