Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5736
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp về việc vận dụng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy tiếng Anh ở một số trường THCS trong tỉnh AG
Tác giả: Tiên, Châu Thủy
Từ khoá: Anh ngữ
Phương pháp giảng dạy
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5736
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00009.Chau Thuy Tien.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn8.8 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.