Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5737
Nhan đề: Đánh giá hiện trạng dạy học môn kỹ thuật nông nghiệp ở các trường trung học cơ sở tỉnh An Giang
Tác giả: Nghiệp, Đặng Thị
Từ khoá: Nông nghiệp
Kỹ thuật
Phương pháp giảng dạy
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5737
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00012.Dang Thi Nghiep.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn10.76 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.