Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5738
Nhan đề: Thực trạng hiểu biết của Sinh viên An Giang về HIV-AIDS
Tác giả: Tuất, Đỗ Công
Từ khoá: Bệnh xã hội
HIV
AIDS
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5738
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NCKH00007.Do Cong Tuat.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn5.63 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.