Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5740
Title: Xây dựng nội dung - tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển bóng đá nam sinh viên Trường Đại học An Giang
Authors: Hùng, Trần Ngọc
Keywords: Thể thao
Bóng đá
Giáo dục thể chất
Abstract: Đề tài đưa ra các test tuyển chọn cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên; xây dựng nội dung, tiêu chuẩn tuyển chọn sau khi đối chiếu với nội dung, tiêu chuẩn tuyển chọn có cùng lứa tuổi của các trung tâm và câu lạc bộ bóng trong nước xem có hợp lí; và đánh giá nhịp tăng trưởng các tố chất thể lực, kỹ thuật và hình thái sau 1 năm tập luyện của đội bóng đá nam trường Đại học An Giang.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5740
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocHung.pdf
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.