Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5764
Title: Nghiên cứu khử màu thuốc nhuộm hoạt tính reactive blue -2 trên xúc tác quang hóa TiO2 dạng huyền phù với ánh sáng nhìn thấy
Authors: Dung, Nguyễn Thị
Tân, Phạm Phát
Keywords: Thuốc nhuộm hoạt tính
TiO2
Issue Date: 2003
Publisher: Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia
Description: Tạp chí Hóa học. Tập 41. Số 2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5764
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 41.So 2. 2003.pdf
  Restricted Access
12.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.